A Paksi Gyógyászati Központ minőségpolitikája

 

A Paksi Gyógyászati Központ stratégiai céljai a rendelőintézet hatékony működtetése és eredményességének növelése, valamint a szolgáltatásait igénybe vevő személyek – szervezetek megelégedettségének folyamatos növelése érdekében a következő minőségcélokat tűzte ki maga elé:

  • az adott körülmények között a szolgáltatást igénybe vevők, a betegek számára az elvárható minőségnek megfelelő ellátás nyújtása, azaz a kockázat és a költségek optimalizálása mellett a beteg gyógyulásának elérése, elégedettségének kivívása, melyet jól képzett, motivált egészségügyi ellátó személyzet nyújt számára,
  • a munkavállalók és érdekelt felek egészségének, biztonságának megóvása a munkahelyi egészségvédelem és biztonság kockázatainak minimalizálásával,
  • folyamatosan és tervezett módon a munkatársak képzettségének, szakmai ismeretének, környezeti tudatosságának gyarapítása,
  • a tevékenységeihez kapcsolódó anyag- és energia felhasználás, valamint hulladék és környezetkárosító anyagok kibocsátásának minimalizálása a hasznosíthatósági lehetőségek kiaknázásával,
  • a magas szintű szolgáltatói ellátás elérése, a beszállítói struktúra optimalizálása.
  • törekszik az olyan infrastruktúra biztosítására, ami hozzájárul a biztonságos, sikeres és költséghatékony munkavégzéshez, a betegek elégedettségéhez.
  • személyre szóló, humánus, megnyugtató körülmények között, minél kevesebb várakozással terhelt orvos-beteg találkozásokat biztosítsunk. Arra törekszünk, hogy az orvos-szakmai, szakdolgozói feladatokat a Paksi Gyógyászati Központ adottságainak megfelelően, magas szinten teljesítsük.

Céljaink elérése érdekében felépített minőségmenedzsment rendszerünk az

MSZ EN ISO 9001:2009

szabvány követelményeit kielégíti.

Ezen elkötelezettség vonatkozik a magas szintű szakmai és szolgáltatói gyógyító, megelőző tevékenységre, mely etikus, betegközpontú, a beteg jogait tiszteletben tartja, igényeinek és elvárásainak igyekszik megfelelni. Szándéka, hogy a környezetvédelem és a munkavédelem szempontjainak előtérbe helyezésével, a fenntartható fejlődés keretei között valósítsa meg tevékenységeit.

A Paksi Gyógyászati Központ a tevékenységével kapcsolatos törvények és előírások maradéktalan betartására törekedve kötelezettséget vállal a környezeti teljesítőképesség folyamatos javítása és a környezetszennyezés megelőzése mellett. A szolgáltatások minőségének és környezeti hatásainak, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés folyamatos javítása a Paksi Gyógyászati Központ vezetésének állandó feladata, de a kitűzött célok megvalósítása érdekében nélkülözhetetlen valamennyi dolgozó elkötelezett részvétele ebben a munkában.

A minőségmenedzsment rendszer és eszközeinek alkalmazása minden, a Paksi Gyógyászati Központ alkalmazásában és a szerződéses viszonyban álló munkatársra egyaránt kiterjed.

A minőségmenedzsment rendszerért a főigazgató a felelős felső vezető. A felelős felső vezető megbízása alapján egy minőségügyi megbízott felel a minőségmenedzsment rendszer felépítéséért, működtetéséért, folyamatos ellenőrzéséért, az utasítások betartásáért és betartatásáért és a minőségmenedzsment rendszer karbantartásáért, aki e tevékenysége közbe az első számú vezetőt képviseli meghatározott feladat- és jogkörrel.

A legfelső vezetés minden lehetséges eszközzel – a lehetőségek által meghatározott keretek között - biztosítja a rendszer működtetéséhez, a minőségpolitikai célok és minőségtervek megvalósításához szükséges erőforrásokat.

Paks, 2017. szeptember 1.

Dr. Bodnár Imre
főigazgató