A Paksi Gyógyászati Központ minőségcéljai

Az intézet által ellátandó területek lakosságának a valós szükségletekhez igazodó, szakmai alapokon nyugvó, az elvárásoknak lehetőleg megfelelő és minőségi egészségügyi ellátás biztosítása, továbbá:

 • szolgáltatásainkra és működésünkre irányuló jogszabályok és a hazai és nemzetközi szabványok követelményeinek betartása.
 • Egészségügyi ellátás színvonalának megőrzése és fejlesztése érdekében a munkafeltételeink javítása.
 • A beteg elégedettség, dolgozói elégedettség javítása, a fenntartói elégedettségi kérdőív visszaérkezési arányának növelése.
 • Egészségügyi szolgáltatásaink bővítése, szakorvosi óraszámok átcsoportosítása és új fizetős szolgáltatások bevezetése.
 • Telephelyeink számának csökkentése, központosítása valamint, új orvosi diagnosztikai szolgáltatások bevezetése és eszközök vásárlása.
 • Jó minőségű szakmai anyagok, gyógyszerek és a kor színvonalának megfelelő műszerezettség alkalmazása.
 • Munkatársaink szakmai fejlődésének figyelemmel kísérése és aktív támogatása, valamint munkájuk értékelése.
 • Az emelkedő költségek féken tartása - tervezhető, a szükségleteknek megfelelő fejlesztések megvalósítása.
 • Minőségügyi dokumentumok rendszeres felülvizsgálata és tovább fejlesztése a munkatársak bevonásával.

Ennek érdekében a belső minőségügyi rendszerünk főbb céljai:

 • a szolgáltatások minőségének fejlesztése, folyamatainak megismerése és tervezése, valamint a lehetséges hibák, nem-megfelelőségek megelőzése, kezelése;
 • a nem-megfelelőségek felismerése, azok okainak feltárása, az azokhoz kapcsolódó költségek és esetleges károk csökkentése;
 • a szakmai és működési követelményeknek való megfelelés;
 • saját követelményrendszer fejlesztése;
 • a betegek jogainak, igényeinek és véleményeinek szem előtt tartása;
 • a hatékony és biztonságos munkavégzést elősegítő környezet biztosítása.