Paksi Gyógyászati Központ Dr. Magyar Imre Egészségügyi Alapítvány

Kérjük támogassa Alapítványunkat!

Az Alapítvány célja: Paksi Gyógyászati Központban működő szakrendelések minőségi munkájához szükséges tárgyi feltételek biztosítása. Szakdolgozók szakmai továbbképzéseken való részvételének támogatása.

Adószám:18852015-1-17
Bankszámla szám:10404326-43210972-00000000

 

 Magyar Imre (1910-1984) Belgyógyász (gasztroenterológus), egyetemi tanár. 
Orvosi diplomáját 1934-ben a budapesti egyetemen szerezte. 
Már medikus korától 1936-ig a III.sz. Belgyógyászati Klinikán tevékenykedett, majd 1936-tól 1940-ig a e klinika orvosaiból alakult és Hetényi Géza által vezetett Stefánia úti Belgyógyászati Intézet alorvosa volt, majd munkaszolgálatosként dolgozott.
1945-től az I.sz. Belgyógyászati Klinika tanársegédje lett. 
1950-ben az anyagcsere és a táplálkozás betegségei tárgyköréből magántanári képesítést nyert. 
1952-ben kandidátus, 1963-ban az orvostudományok doktora fokozatot érte el. 1955 és 1965 között az Orvostovábbképző Intézet (OTKI) I.sz. Belgyógyászati Tanszékének vezetője, egyetemi tanár , intézetigazgató. 1965 és 1980 között a SOTE I.sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára. 
Magyar Imre a belgyógyászat minden területének kiváló ismerője és magas színvonalú művelője volt, a Magyar Belgyógyász Társaság, a Magyar Diabetes Társaság elnöke, a Magyar Gastroenterológiai Társaság tiszteletbeli elnöke, több külföldi társaság tiszteletbeli tagja, a" Magyar Belorvos Archívum" főszerkesztője, több nemzetközi gastroenterológiai folyóirat szerkesztő bizottságának tagja, a WHO diabetes szakértő bizottságának tagja.
Magyar Imrének több, mint 200 tudományos közleménye, negyedszáz szakkönyve és monográfiája, népszerű szépirodalmi művei jelentek meg. Magyar professzor tudományos munkássága a gastroenterológia, elsősorban a máj betegségei és a diabetes témaköréhez kapcsolódik. Legjelentősebb műve a húsz kiadást megért Petrányi Gyulával közösen írt "A belgyógyászat alapvonalai" c. háromkötetes monográfiája. 
Magyar Imre azok közé tartozott, akik felismerték: a gyógyítás sikere nem csupán az orvos szakmai tudásától, hanem emberi jellemzőitől, a beteg bizalmának megnyerésére irányuló magatartásától is nagyon jelentősen függ, utóbbi magatartás mögött viszont olyan képesség van, amelyik nem csupán öröklött, hanem fejleszthető is.