Tájékoztató a betegjogokról

1997.évi CLIV. Törvény az Egészségügyről kiemelten rendelkezik a betegek jogairól és kötelezettségeiről.

A Paksi Gyógyászati Központban gyakorolható betegjogok:

 • Az egészségügyi ellátáshoz való jog
 • Az emberi méltósághoz való jog
 • A tájékoztatáshoz való jog
 • Az önrendelkezéshez való jog
 • Az ellátás visszautasításának joga
 • Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
 • Az orvosi titoktartáshoz való jog
 • Az orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga.

A betegnek joga van egészségi állapota által indokolt, megfelelő folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.

A beteg az emberi méltósághoz való jog alapján soha nem tekinthető a gyógyítás puszta tárgyának a betegellátás során.

Az új törvény részletesen megszabja a beteg számára egyéniesített formában nyújtandó tájékoztatás tartalmi követelményeit és módját. Az önrendelkezési jog alapján a cselekvőképes beteg maga dönt az egészségügyi beavatkozással és ellátással kapcsolatos kérdésekben.

     A betegnek joga van megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációt, erről saját költségére másolatot kapni, illetve bizonyos esetekben ezek kijavítását is kérheti. A beteg jogosult arra, hogy egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék. A felmerülő panaszok és jogviták megoldásában a betegek a betegjogi képviselő és a közvetítő tanács segíti.

A beteg kötelezettségei:

 • Az intézményi rend és a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása.
 • A beteg - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi - köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:
 • Tájékoztatást adni korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
 • A gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
 • Az egészségügyi intézmény házirendjét betartani,
 • Jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
 • A beteg köteles a jogszabály által előírt vagy a jogszabály alapján a szolgáltató által megállapított térítési díjat megfizetni.
 • A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait.

 

Paks, 2014.08.01.

 

                                                                                                                          Dr. Bodnár Imre

                                                                                                                              Főigazgató